CAMPI3 - Gestió de Càmpings

Descobreix CAMPI3

Gestió de Càmpings

CAMPI3 és la solució idònia per a la gestió integral de totes les àrees del teu càmping d'una forma àgil i intuïtiva, optimitzant els processos, augmentant la seva productivitat i facilitant la presa de decisions.

- Gestió de reserves
- Previsió d'entrades i sortides de clients
- Gestió de serveis complets i facturació
- Generació d'informes de gestió i estadístiques

Descobreix tot el que CAMPI3 pot fer per tu

Configuració segons les característiques del teu càmping

CAMPI3 et permet configurar el programa totalment personalitzat a les necessitats del teu càmping. Podràs determinar els tipus de parcel·les disponibles i els noms dels serveis ordinaris i extraordinaris, els números de parcel·les, i la creació de tarifes i calendaris de temporades.


Tarifes

Amb CAMPI3 podràs introduir els preus dels serveis ordinaris i extraordinaris per a cadascuna de les temporades, d'acord amb el calendari associat a la tarifa.
Gestió de Reserves

Des del planning d'ocupació controlaràs les parcel·les disponibles i la previsió d'entrades i sortides. Amb això, podràs realitzar de manera àgil i ràpida l'entrada de reserves, l'ocupació, l'entrada de càrrecs i la facturació corresponent


Ocupació – Check In

Amb el programa CAMPI3, prèviament a l'arribada dels clients es confeccionarà la previsió d'entrades i sortides d'acord amb les reserves existents. Una vegada arriben els clients s'introdueixen les seves dades i se'ls assignarà un nombre concret de parcel·la o bungalow. Agilitza el procés d'ocupació del teu càmping amb CAMPI3.
Càrrecs

Durant l'estada dels clients en el càmping, el programa ens permet introduir els càrrecs extraordinaris que vagin consumint. Aquestes operacions poden realitzar-se amb un TPV amb teclat o amb pantalla tàctil.

Facturació

Prèviament a la sortida, el programa CAMPI3 confeccionarà la factura del client. Per facilitar-te la gestió, en aquesta factura s'inclouran automàticament, els serveis ordinaris i extraordinaris, les bestretes i els dipòsits.


Producció Diària – Main Courant

En finalitzar la jornada diària, amb CAMPI3 podràs imprimir un resum de caixa en euros i en altres mitjans de cobrament, així com un resum de la producció diària detallada per departaments i per números de parcel·la.


Informes i estadístiques

CAMPI3 et permet obtenir complets llistats i estadístiques sobre tots els aspectes del teu càmping. A més, podràs confeccionar els llistats destinats a l'INE, realitzar l'enregistrament mensual de la estadística de turisme i del registre de viatgers per a la policia.
Exportar a Word, Excel, PDF…

CAMPI3 et permet visualitzar tots els informes i llistats en pantalla, enviar-los per e-mail, imprimir-los o exportar-los a formats TXT, Excel (*XLS) o PDF.


Perfils d'usuari i configuració de pantalla

L'usuari supervisor té tots els privilegis i pot definir els perfils dels diferents usuaris establint els permisos i l'accés per a cadascun dels apartats de CAMPI3, així com les funcions, camps que pot veure, idioma, formats d'impressió… a més, tindràs la possibilitat de limitar l'entrada a determinades operacions.


Lectura de DNI's

El programa CAMPI3 disposa de la integració amb aplicacions específiques dissenyades per registrar les dades dels clients, mitjançant lectura del DNI o del Passaport.