Connect@ els teus clients amb el teu despatx!

Permet els teus clients compartir les seves dades directament amb el teu software. Sigui quin sigui el software que utilitzis, Informàtica3 et permetrà la connexió*

Vull rebre més informació
1000 caràcters restants


PROGRAMES DE INFORMÀTICA3 PER GESTIONAR DESPATXOS
 

Solucions en un clic
CONTA3 MERCAN3 NOMINA3 FISCAL3 FINCA3 GESCO3
Comptabilitat General Registre Mercantil Nòmines i Seguretat Social Models d'Hisenda Administració de Finques Gestió General Empreses
Informes, balanços, estats comptables, declaracions fiscals, llibres fiscals i SII. Adaptat el Pla General Comptable. Tancament d'exercici automatitzat. Facilita la confecció i/o presentació del Registre Mercantil: Comptes Anuals (Pimes, breu i normal). Presentació telemàtica. Contractes, certificats, afiliacions, contingències, Sistema de liquidació Directa (SILTRA), comunicació de Certific@2 i Contrat@, i càlculs de retencions IRPF. Facilita la confecció de les principals declaracions per l'Agència Tributària (AEAT). Models d'IVA, IRPF i Impost de Societats, Presentació telemàtica.

Administra comunitats i finques (proveïdors, comunitats, copropietaris i finques). Gestió de rebuts. Control d'assemblees, votacions, i actes.

Gestió diària d'una pime: CRM, múltiples informes, control d'estoc, pressupostos, comandes, albarans i factures (de compres i vendes), i control de cobraments i pagaments.

* Connexió i traspàs de dades als principals fabricants del sector.