Skip to main content
© Circle. All rights reserved.
Powered by YOOtheme.

Programa de Venda de Mostrador (TPV)


Dóna resposta a totes les necessitats de la venda de taulell: confecció ràpida de factures simplificades de venda, albarans i factures, control dels moviments de caixa, cobraments en efectiu o amb targeta de crèdit. Podeu funcionar amb pantalla tàctil. També permet configurar la connexió de diversos dispositius com a lectors de codi de barres, visors, balances o calaixos portamonedes.

Pantalla Tàctil

Si l’usuari disposa duna pantalla tàctil, es podrà configurar el programa per a la utilització daquest dispositiu i modificar la disposició i el disseny dels diferents elements que formen el TPV (teclat, visor, calaixos portamonedes, calaixos desatesos, etc.).

Terminal Punt de Venda (TPV)

Des d’aquesta operació es poden confeccionar albarans, factures, factures simplificades i moviments de caixa, ja sigui en entorn tàctil o mecànic, augmentat amb les prestacions addicionals que puguin oferir els dispositius configurats, com ara la informació de la venda per al client a mitjançant un visor, lentrada ràpida darticles mitjançant la lectura de codis de barra, el pesatge dun producte a través duna bàscula electrònica, lobertura automàtica del calaix portamonedes, o el cobrament mitjançant un calaix desasistit de gestió d efectiu.
En addició al registre i cobrament de factures simplificades, quan els clients així ho sol·licitin, els documents de venda poden convertir-se en albarà o factura, i en este cas el programa permet prendre les dades fiscals del client per al seu correcte registre. La impressió de documents de TPV (factures simplificades, albarans o factures) es pot fer mitjançant una impressora de 40 columnes.ticament el seient de liquidació de l’IVA de cada període i el seient de l’impost de societats.

Configuració d’altres dispositius

Si l’equip disposa de dispositius perifèrics instal·lats, aquests es poden configurar al programa per contribuir a agilitzar les vendes per TPV. Els dispositius que poden associar-se al TPV de TERVEN3 són visors, calaixos portamonedes, calaixos desatesos de gestió d’efectiu, lectors de codis de barres, bàscules electròniques, passarel·les de cobrament amb targeta de crèdit i lectors de targetes de fidelització.

Mitjans de Cobrament, Arqueig i Tancament de Caixa

El programa permet diferenciar els cobraments realitzats en efectiu, targetes de crèdit, xecs o moneda estrangera, per a un control individualitzat de cadascun dels mètodes utilitzats. En qualsevol moment es pot realitzar un arqueig de caixa amb el resum dels imports cobrats i pagats durant el dia a cadascun dels mitjans de cobrament.
Al final del torn de treball l’usuari pot acumular els moviments de caixa en un únic moviment que recull el saldo de cada mitjà de cobrament, i indicar-ne la retirada o la disponibilitat d’un saldo de moneda per al torn següent.

Vendes

L’aplicació permet la confecció de pressupostos a clients, a partir dels quals es podran imprimir les comandes, els albarans i les factures corresponents

Cobraments

L’aplicació inclou la confecció automàtica dels rebuts en paper i normes SEPA Core o B2B per a càrrecs, o bé segons la norma SEPA de transferències en cas que la remesa sigui d’abonaments, per al lliurament a les entitats bancàries. Inclou també la gestió de cobrament a partir de les remeses lliurades al banc i la gestió de bestretes. Poden imprimir-se llistes dels cobraments realitzats, de les factures pendents de cobrament, del risc de clients/bancs i dels impagats

Informes i Fiscalitat

A partir de les vendes realitzades amb el programa, es poden confeccionar diversos informes resum de l’activitat generada des del TPV (resums de factures simplificades, informes de caixa, estadístiques de producció de venedors, etc.), així com altres resums d’interès fiscal com ara el llibre de factures expedides o un diari de facturació.

Comptabilització

Aquest procés permet la comptabilització automàtica al programa CONTA3 de les factures i cobraments efectuats

Un programa pensat per facilitar-vos la gestió diària

El programa de TERVEN3 ha estat especialment dissenyat per ser utilitzat a les vendes de taulell amb un terminal punt de venda. El programa TERVEN3 confecciona pressupostos, comandes, albarans, factures i factures de venda simplificades, controla les vendes i el moviment de caixa d’una botiga. És adequat per a botigues independents, botigues amb sucursals o cadenes de botigues franquiciades.
L’aplicació TERVEN3 comparteix estructura amb el programa GESCO3, podent funcionar totes dues conjuntament o de forma autònoma. La unió dels dos programes permet a la gestió de les vendes del TPV juntament amb el control del magatzem i la gestió de les compres i pagaments a proveïdors.